Category (94)

ID : 107558
Brand : โอทูบับเบิ้ล
Last Update : 23/02/2559 09:33 Preview : 8,039
-เป็นสายยางรูพรุน -ผลิตจากยางรีไซเคิล -ขนาด 5 หุน - สายยางหนาเหนียว ทนทาน -ให้ฟองอากาศที่ละเอียด ทำให้เติมอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ออกซิเจนสูง อุณหภูมิในน้ำคงที่ -สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้หนาแน่นขึ้น  -มีอัตราการรอดสูง  -สัตว์น้ำเจริญเติบโต แข็งแรงดี กุ้งลอกคราบง่าย ปลาไม่เครียด คายเมือกน้อยลง -ประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้ไฟฟ้าในการเติมอากาศต่ำ ทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น  -ใช้งานได้ในบ่อชำ บ่ออนุบาล บ่อเพาะพันธุ์ บ่อเลี้ยง บ่อพัก กระชังสัตว์น้ำ และในการขนส่ง -ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย(waste water treatment)
ID : 107569
Brand : บับเบิ้ลสตาร์
Model : Bubbles Star
Last Update : 18/09/2557 16:53 Preview : 3,889
-อุปกรณ์เติมอากาศรูปแบบใหม่ ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูก คุ้มค่าแก่การลงทุน สายยางหนาเหนียว ทนทาน -เพิ่มออกซิเจนสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ฟองอากาศละเอียดสูง รัศมีการกระจายลมดี -ใช้งานได้ในบ่อชำ บ่ออนุบาล บ่อเพาะพันธุ์ บ่อเลี้ยง บ่อพัก กระชังสัตว์น้ำ ถังหมักจุลินทรีย์ -ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย(waste water treatment)
ID : 109019
Brand : แอร์ฟลอค
Model : อ๊อกใกล้พื้น
Last Update : 10/09/2557 15:47 Preview : 2,537
การเลี้ยงกุ้งในระบบ ไบโอฟลอค ไบโอฟลอค เป็นระบบที่มีการจัดการสารอาหารให้เกิดสภาวะสมดุลในบ่อเลี้ยง เพราะฟลอคคือกลุ่มหรือก้อนจุลินทรีย์ที่ล่องลอยในมวลน้ำ ฟลอคเป็นกลุ่มก้อนจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในน้ำ แต่ถ้าฟลอคมาจับตัวกันใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นกลายเป็นตะกอน ซึ่งหากปล่อยให้ระบบมีตะกอนมากขึ้น จะเกิดแก๊สไข่เน่าได้ แก๊สไข่เน่าจะส่งหากในบ่อเลี้ยงมามากจะส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำและเป็นที่เพาะ และสะสมของเชื้อโรค ประโยชน์ของฟลอค -แหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำ เพราะจุลินทรีย์ในฟลอคมีมากมายหลายชนิด ทั้ง ยีสต์ รา และแบคทีเรีย ชนิดต่าง ๆ -ซึ่งเป็นแหล่งโปรดตีนที่มีคุณภาพสำหรับสัตว์น้ำ โดยกุ้งที่เลี้ยงในระบบที่มีฟลอคมีอัตราการเจริญเติมโตกว่าปกติ -ควบคุมคุณภาพในระบบฟลอคให้สมดุล บ่อที่มีฟลอคและคุมคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม ระบบฟลอคจะสามารถดูดซับไนโตรเจนที่ไปลดปริมาณแอมโมเนียที่เป็นพิษได้ในบ่อเลี้ยง -ควบคุมโรค จุลินทรีย์ในระบบฟลอคมีหลายชนิด และบางชนิดสามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อโรคทั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค
ID : 109022
Brand : แอร์ฟลอค
Model : อ๊อกกลางน้ำ
Last Update : 18/09/2557 16:55 Preview : 3,668
การเลี้ยงกุ้งในระบบ ไบโอฟลอค ไบโอฟลอค เป็นระบบที่มีการจัดการสารอาหารให้เกิดสภาวะสมดุลในบ่อเลี้ยง เพราะฟลอคคือกลุ่มหรือก้อนจุลินทรีย์ที่ล่องลอยในมวลน้ำ ฟลอคเป็นกลุ่มก้อนจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในน้ำ แต่ถ้าฟลอคมาจับตัวกันใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นกลายเป็นตะกอน ซึ่งหากปล่อยให้ระบบมีตะกอนมากขึ้นจะเกิดแก๊สไข่เน่าได้ แก๊สไข่เน่าจะส่งหากในบ่อเลี้ยงมามากจะส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำและเป็นที่เพาะและสะสมของเชื้อโรค ประโยชน์ของฟลอค -แหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำ เพราะจุลินทรีย์ในฟลอคมีมากมายหลายชนิด ทั้ง ยีสต์ รา และแบคทีเรีย ชนิดต่าง ๆ -ซึ่งเป็นแหล่งโปรดตีนที่มีคุณภาพสำหรับสัตว์น้ำ โดยกุ้งที่เลี้ยงในระบบที่มีฟลอคมีอัตราการเจริญเติมโตกว่าปกติ -ควบคุมคุณภาพในระบบฟลอคให้สมดุล บ่อที่มีฟลอคและคุมคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม ระบบฟลอคจะสามารถดูดซับไนโตรเจนที่ไปลดปริมาณแอมโมเนียที่เป็นพิษได้ในบ่อเลี้ยง -ควบคุมโรค จุลินทรีย์ในระบบฟลอคมีหลายชนิด และบางชนิดสามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อโรคทั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค
ID : 109025
Brand : บับเบิ้ลสติ๊ก
Last Update : 16/09/2557 14:48 Preview : 2,953
ทำมาจากสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล ความยาวขนาด 20 เซนติเมตร น้ำหนัก 130 กรัม มีแท่งสแตนเลสถ่วงน้ำหนักให้ด้านใน จุกต่อกับสายยางมี 2 ขนาด คือ 1 หุน และ 2 หุน
ID : 109064
Brand : ไทยธารา 30 ซ.ม
Model : พรีเมี่ยม
Last Update : 23/02/2559 09:13 Preview : 11,624
เทปน้ำหยดไทยธารา •ด้วยการออกแบบให้ทางเดินน้ำกว้าง และมีการไหลของน้ำแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) จะช่วยชะล้างคราบสกปรก และช่วยลดปัญหาการอุดตันของเทปได้ดีกว่า •เทปมีความหนาเหนียวมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ลดปัญหาการแตกของเทป และป้องกันการยืดของเทปได้ดีขึ้น •ความสม่ำเสมอของน้ำที่ออกจากเทป ทำให้ได้น้ำใกล้เคียงกันทั้งแปลง และใช้แรงดันต่ำในการให้น้ำ •ด้วยประสบการณ์ทางด้านการผลิตพลาสติกมากาว่า50 ปี ของบริษัท เจริญภัทรพานิช จำกัด ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบของทางประเทศอังกฤษและไต้หวัน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เทปน้ำหยดไทยธารา มีคุณภาพคุ้มค่ากับทุกเม็ดเงินที่ท่านจ่าย แน่นอน !!!
ID : 109315
Brand : ไส้เดือนทอง 20 ซ.ม
Last Update : 28/05/2558 14:13 Preview : 4,852
ใหม่! หนากว่าเดิม 0.20 มม. (8 mil ) ระยะห่าง 30 ซ.ม 1,000 เมตร/ม้วน อัตราการไหล 2.1 ลิตร/จุด/ชั่วโมง ผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทเจริญภัทรพานิช จำกัด สนใจติดต่อ : 085-958-9792, 084-465-4590, 084-465-5199 https://www.facebook.com/goldenearthwormdrip
ID : 109318
Brand : ไส้เดือนทอง 10 ซ.ม
Last Update : 28/05/2558 16:06 Preview : 3,357
สินค้าดี ! สำหรับพืชผักสวนครัว เทปน้ำหยดระยะห่าง 10 ซ.ม. ความยาว 500 เมตร หนา 7 mil (0.18 มม.) อัตราการไหล 1.2 ลิตร/จุด/ชั่วโมง สนใจติดต่อ : 085-958-9792, 084-465-4590, 084-465-5199 https://www.facebook.com/goldenearthwormdrip
ID : 109346
Brand : ชุดกระโจมเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล
Last Update : 14/11/2557 16:26 Preview : 3,840
ทำมาจากท่อพีวีซี อย่างดี ,ผ้าปู PE อย่างหนา จำหน่ายเป็นชุด ชุดละ 1,800 บาท ในชุดไม่รวมสายยางเติมอากาศ
ID : 109350
Last Update : 18/09/2557 16:30 Preview : 1,992
ผลิตโดยพลาสติก ABS อย่างดี
ID : 109351
Last Update : 18/03/2560 16:48 Preview : 3,155
ผลิตจากพลาสติก ABS อย่างดี
ID : 109353
Last Update : 18/09/2557 16:38 Preview : 2,473
ช่วยในการไหลเวียนของน้ำ
ID : 109354
Last Update : 18/09/2557 16:39 Preview : 3,095
ใช้ในการเติมปุ๋ย
ID : 109355
Last Update : 18/09/2557 16:41 Preview : 2,097
ผลิตจากพลาสติก ABS อย่างดี
ID : 109356
Brand : เรนฟอเรสท์
Last Update : 18/08/2558 15:50 Preview : 4,591
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ทั้งสวนแนวตั้ง & แนวนอน ประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงานและแรงงาน
ID : 109357
Last Update : 18/09/2557 16:50 Preview : 2,625
ผลิตจากพลาสติก ABS อย่างดี
ID : 109358
Last Update : 18/09/2557 16:51 Preview : 2,389
ผลิตจากพลาสติก ABS อย่างดี
ID : 112032
Brand : บับเบิ้ลโกล
Last Update : 20/11/2557 19:18 Preview : 4,756
กระโจมเติมอากาศที่ดัดแปลงติดตั้งบับเบิ้ลสตาร์ หรือ แอร์ฟลอคไว้ด้านล่าง เป็นที่จ่ายลม และตัวกระโจม มีรูปทรงที่ช่วยผลักน้ำ ยังเพิ่มเวลาที่ฟองอากาศสัมผัสน้ำยาวนานขึ้น เพิ่มอัตราการละลายออกซิเจนในน้ำได้มากขึ้น และสูงขึ้น ช่วยในการไหลเวียนของน้ำภายในบ่อ ทำให้น้ำภายในบ่อมีการหมุนเวียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้อุณหภูมิน้ำในบ่อแต่ละจุด จะใกล้เคียงมากขึ้นจากการไหลเวียนของน้ำ
ID : 112455
Brand : เรดแอปเปิ้ล
Model : SK101
Last Update : 01/11/2559 10:41 Preview : 3,719
รองเท้าบู๊ท เรดแอปเปิ้ล ผลิตจาก ไฟล่อน 9 นิ้ว ขายส่ง ตั้งแต่ 5 โหลขึ้นไป หากซื้อสินค้า 10 โหลขึ้นไป มีบริการจัดส่งฟรี สินค้าเรามีหลายหลากรูปแบบ เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละชนิด เช่น สวน ไร่ นาข้าว บ่อปลา นากุ้ง โรงงานอาหารแปรรูป โรงพยาบาล รองเท้าสำหรับใช้ในสำนักงาน เป็นต้น สำหรับร้านค้าเกษตร สนใจเป็นผู้แทนจำหน่ายรองเท้าบู๊ท ก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะ (ต้องมีใบจดทะเบียนการค้า หรือ ภพ.20 แสดงว่าเป็นร้านค้าจริง เท่านั้น) โทร 084-465-5199, E-MAIL: piyaploy@gmail.com
ID : 119246
Brand : เทปน้ำหยดไส้เดือนทอง 30 ซ.ม.
Last Update : 28/05/2558 14:18 Preview : 3,963
สินค้าดี ! สำหรับอ้อย , มัน ,ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว เทปน้ำหยดระยะห่าง 20 ซ.ม. ความยาว 1000 เมตร หนา 8 mil (0.20 มม.) อัตราการไหล 1.2 ลิตร/จุด/ชั่วโมง สนใจติดต่อ : 085-958-9792, 084-465-4590, 084-465-5199 https://www.facebook.com/goldenearthwormdrip