อุปกรณ์เติมอากาศ

ID : 107558
Brand : โอทูบับเบิ้ล
Last Update : 23/02/2559 09:33 Preview : 8,295
-เป็นสายยางรูพรุน -ผลิตจากยางรีไซเคิล -ขนาด 5 หุน - สายยางหนาเหนียว ทนทาน -ให้ฟองอากาศที่ละเอียด ทำให้เติมอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ออกซิเจนสูง อุณหภูมิในน้ำคงที่ -สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้หนาแน่นขึ้น  -มีอัตราการรอดสูง  -สัตว์น้ำเจริญเติบโต แข็งแรงดี กุ้งลอกคราบง่าย ปลาไม่เครียด คายเมือกน้อยลง -ประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้ไฟฟ้าในการเติมอากาศต่ำ ทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น  -ใช้งานได้ในบ่อชำ บ่ออนุบาล บ่อเพาะพันธุ์ บ่อเลี้ยง บ่อพัก กระชังสัตว์น้ำ และในการขนส่ง -ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย(waste water treatment)
ID : 107569
Brand : บับเบิ้ลสตาร์
Model : Bubbles Star
Last Update : 18/09/2557 16:53 Preview : 3,942
-อุปกรณ์เติมอากาศรูปแบบใหม่ ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูก คุ้มค่าแก่การลงทุน สายยางหนาเหนียว ทนทาน -เพิ่มออกซิเจนสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ฟองอากาศละเอียดสูง รัศมีการกระจายลมดี -ใช้งานได้ในบ่อชำ บ่ออนุบาล บ่อเพาะพันธุ์ บ่อเลี้ยง บ่อพัก กระชังสัตว์น้ำ ถังหมักจุลินทรีย์ -ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย(waste water treatment)
ID : 109019
Brand : แอร์ฟลอค
Model : อ๊อกใกล้พื้น
Last Update : 10/09/2557 15:47 Preview : 2,576
การเลี้ยงกุ้งในระบบ ไบโอฟลอค ไบโอฟลอค เป็นระบบที่มีการจัดการสารอาหารให้เกิดสภาวะสมดุลในบ่อเลี้ยง เพราะฟลอคคือกลุ่มหรือก้อนจุลินทรีย์ที่ล่องลอยในมวลน้ำ ฟลอคเป็นกลุ่มก้อนจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในน้ำ แต่ถ้าฟลอคมาจับตัวกันใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นกลายเป็นตะกอน ซึ่งหากปล่อยให้ระบบมีตะกอนมากขึ้น จะเกิดแก๊สไข่เน่าได้ แก๊สไข่เน่าจะส่งหากในบ่อเลี้ยงมามากจะส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำและเป็นที่เพาะ และสะสมของเชื้อโรค ประโยชน์ของฟลอค -แหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำ เพราะจุลินทรีย์ในฟลอคมีมากมายหลายชนิด ทั้ง ยีสต์ รา และแบคทีเรีย ชนิดต่าง ๆ -ซึ่งเป็นแหล่งโปรดตีนที่มีคุณภาพสำหรับสัตว์น้ำ โดยกุ้งที่เลี้ยงในระบบที่มีฟลอคมีอัตราการเจริญเติมโตกว่าปกติ -ควบคุมคุณภาพในระบบฟลอคให้สมดุล บ่อที่มีฟลอคและคุมคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม ระบบฟลอคจะสามารถดูดซับไนโตรเจนที่ไปลดปริมาณแอมโมเนียที่เป็นพิษได้ในบ่อเลี้ยง -ควบคุมโรค จุลินทรีย์ในระบบฟลอคมีหลายชนิด และบางชนิดสามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อโรคทั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค
ID : 109022
Brand : แอร์ฟลอค
Model : อ๊อกกลางน้ำ
Last Update : 18/09/2557 16:55 Preview : 3,711
การเลี้ยงกุ้งในระบบ ไบโอฟลอค ไบโอฟลอค เป็นระบบที่มีการจัดการสารอาหารให้เกิดสภาวะสมดุลในบ่อเลี้ยง เพราะฟลอคคือกลุ่มหรือก้อนจุลินทรีย์ที่ล่องลอยในมวลน้ำ ฟลอคเป็นกลุ่มก้อนจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในน้ำ แต่ถ้าฟลอคมาจับตัวกันใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นกลายเป็นตะกอน ซึ่งหากปล่อยให้ระบบมีตะกอนมากขึ้นจะเกิดแก๊สไข่เน่าได้ แก๊สไข่เน่าจะส่งหากในบ่อเลี้ยงมามากจะส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำและเป็นที่เพาะและสะสมของเชื้อโรค ประโยชน์ของฟลอค -แหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำ เพราะจุลินทรีย์ในฟลอคมีมากมายหลายชนิด ทั้ง ยีสต์ รา และแบคทีเรีย ชนิดต่าง ๆ -ซึ่งเป็นแหล่งโปรดตีนที่มีคุณภาพสำหรับสัตว์น้ำ โดยกุ้งที่เลี้ยงในระบบที่มีฟลอคมีอัตราการเจริญเติมโตกว่าปกติ -ควบคุมคุณภาพในระบบฟลอคให้สมดุล บ่อที่มีฟลอคและคุมคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม ระบบฟลอคจะสามารถดูดซับไนโตรเจนที่ไปลดปริมาณแอมโมเนียที่เป็นพิษได้ในบ่อเลี้ยง -ควบคุมโรค จุลินทรีย์ในระบบฟลอคมีหลายชนิด และบางชนิดสามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อโรคทั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค
ID : 109025
Brand : บับเบิ้ลสติ๊ก
Last Update : 16/09/2557 14:48 Preview : 3,027
ทำมาจากสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล ความยาวขนาด 20 เซนติเมตร น้ำหนัก 130 กรัม มีแท่งสแตนเลสถ่วงน้ำหนักให้ด้านใน จุกต่อกับสายยางมี 2 ขนาด คือ 1 หุน และ 2 หุน
ID : 109346
Brand : ชุดกระโจมเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล
Last Update : 14/11/2557 16:26 Preview : 3,904
ทำมาจากท่อพีวีซี อย่างดี ,ผ้าปู PE อย่างหนา จำหน่ายเป็นชุด ชุดละ 1,800 บาท ในชุดไม่รวมสายยางเติมอากาศ
ID : 109353
Last Update : 18/09/2557 16:38 Preview : 2,530
ช่วยในการไหลเวียนของน้ำ
ID : 112032
Brand : บับเบิ้ลโกล
Last Update : 20/11/2557 19:18 Preview : 4,884
กระโจมเติมอากาศที่ดัดแปลงติดตั้งบับเบิ้ลสตาร์ หรือ แอร์ฟลอคไว้ด้านล่าง เป็นที่จ่ายลม และตัวกระโจม มีรูปทรงที่ช่วยผลักน้ำ ยังเพิ่มเวลาที่ฟองอากาศสัมผัสน้ำยาวนานขึ้น เพิ่มอัตราการละลายออกซิเจนในน้ำได้มากขึ้น และสูงขึ้น ช่วยในการไหลเวียนของน้ำภายในบ่อ ทำให้น้ำภายในบ่อมีการหมุนเวียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้อุณหภูมิน้ำในบ่อแต่ละจุด จะใกล้เคียงมากขึ้นจากการไหลเวียนของน้ำ
ID : 128757
Brand : โอทูบับเบิ้ล
Last Update : 29/01/2559 13:56 Preview : 1,729
แอร์ฟลอค จัมโบ้ คืออุปกรณ์เติมอากาศสำเร็จรูป ไว้สำหรับเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ทั้งบ่อดิน บ่อปูพีอี บ่ออนุบาล กระชังขนาดใหญ่ ถังหมักจุลินทรีย์และถังผสมแร่ธาตุ แอร์ฟลอค จัมโบ้ มีแขนเติมอากาศ 8 แขน แขนละ 30 เซนติเมตร ทำมาจากสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล ผลิตในประเทศไทย แอร์ฟลอค จัมโบ้ มีฐานที่หล่อด้วยปูนพอร์ตแลนด์ ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ABS 100% และข้อต่อต่างๆทำมาจากพลาสติก ABS 100% ใช้งานทนทาน อากาศออกดีมีน้ำหนัก 6 กิโลกรัม แอร์ฟลอค จัมโบ้ 1 ตัว สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 3-4 ตารางเมตร สามารถเพิ่มค่า DO ได้มากกว่า 6
ID : 128781
Brand : ฮะสึโค่ย
Last Update : 30/01/2559 10:16 Preview : 1,054
สายยางเติมอากาศ "ฮะสึโค่ย" สายยางเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับตู้ปลาสวยงาม ฟองละเอียด ใช้ง่าย ใช้ได้ทั้งตู้ปลาคาร์ฟ ปลาอโรวาน่า ปลากระเบน ตู้ปลาสวยงาม ตู้ปลาน้ำเค็ม
ID : 128782
Brand : ฮะสึโค่ย
Last Update : 30/01/2559 10:25 Preview : 1,229
สายยางเติมอากาศ "ฮะสึโค่ย" สายยางเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับตู้ปลาสวยงาม ฟองละเอียด ใช้ง่าย ใช้ได้ทั้งตู้ปลาคาร์ฟ ปลาอโรวาน่า ปลากระเบน ตู้ปลาสวยงาม ตู้ปลาน้ำเค็ม
ID : 128783
Brand : ฮะสึโค่ย
Last Update : 30/01/2559 11:00 Preview : 1,429
สายยางเติมอากาศ "ฮะสึโค่ย" สายยางเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับตู้ปลาสวยงาม ฟองละเอียด ใช้ง่าย ใช้ได้ทั้งตู้ปลาคาร์ฟ ปลาอโรวาน่า ปลากระเบน ตู้ปลาสวยงาม ตู้ปลาน้ำเค็ม
ID : 128784
Brand : ฮะสึโค่ย
Last Update : 30/01/2559 11:07 Preview : 1,657
ฮะสึโค่ย มูฟวิ่ง เบด ชนิดพิเศษ พื้นผิวละเอียดมาก ระดับไมโคร มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เหมาะสำหรับ บำบัดน้ำในตู้ปลา, บ่อปลาคาร์ฟ, ปลากระเบน, ปลาอโรวาน่า เป็นต้น ประโยชน์ ลดแอมโมเนีย, ไนเตรต, ไนไตรท ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ำ ลดความขุ่นของน้ำ ควบคุมการเกิดตะไคร้, มอส เป็นต้น ช่วยลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
ID : 129147
Brand : ไฮดีโอ
Last Update : 23/02/2559 09:00 Preview : 1,778
https://www.youtube.com/watch?v=Qe6OWdNnImU
ID : 129183
Brand : โอทูบับเบิ้ล
Last Update : 23/02/2559 17:11 Preview : 1,653
-เป็นสายยางรูพรุน -ผลิตจากยางรีไซเคิล -ขนาด 5 หุน - สายยางหนาเหนียว ทนทาน -ให้ฟองอากาศที่ละเอียด ทำให้เติมอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?ออกซิเจนสูง อุณหภูมิในน้ำคงที่ -สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้หนาแน่นขึ้น? -มีอัตราการรอดสูง? -สัตว์น้ำเจริญเติบโต แข็งแรงดี กุ้งลอกคราบง่าย ปลาไม่เครียด คายเมือกน้อยลง -ประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้ไฟฟ้าในการเติมอากาศต่ำ ทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น? -ใช้งานได้ในบ่อชำ บ่ออนุบาล บ่อเพาะพันธุ์ บ่อเลี้ยง บ่อพัก กระชังสัตว์น้ำ และในการขนส่ง -ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย(waste water treatment)
ID : 130828
Brand : O2 Bubbles
Last Update : 06/05/2559 09:35 Preview : 1,728
ID : 130830
Last Update : 06/05/2559 09:28 Preview : 1,386
ID : 130834
Last Update : 06/05/2559 09:36 Preview : 1,677
ID : 130835
Last Update : 06/05/2559 09:35 Preview : 1,469
ID : 130853
Last Update : 06/05/2559 09:27 Preview : 1,746