ระบบน้ำหยด

ID : 109064
Brand : เทปน้ำหยดไทยธารา
Model : พรีเมี่ยม
Last Update : 30/03/2561 16:14 Preview : 14,498
รุ่นเทปแบน ระยะห่าง 30 เซนติเมตร 1,000 เมตร ความหนา 0.31 มม.(12มิว) อัตราการไหล 2.1 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 109315
Brand : ไส้เดือนทอง
Last Update : 30/03/2561 15:47 Preview : 6,234
รุ่นเทปแบน ระยะห่าง 20 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร อัตราการไหล 2.1 ลิตร/จุด/ซม.
ID : 109318
Brand : ไส้เดือนทอง 10 ซ.ม
Last Update : 30/03/2561 15:06 Preview : 4,915
รุ่นเทปแบน ระยะห่าง 10 เซนติเมตร ความยาว 500 เมตร อัตราการไหล 1.2 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 119246
Brand : เทปน้ำหยดไส้เดือนทอง
Last Update : 30/03/2561 16:00 Preview : 6,532
รุ่นเทปแบน ระยะห่าง 30 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร อัตราการไหล 1.2 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 119329
Brand : เทปน้ำหยดไทยธารา
Last Update : 30/03/2561 16:13 Preview : 2,843
รุ่นเทปแบน ระยะห่าง 20 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร ความหนา 0.31 มม.(12มิว) อัตราการไหล 2.0 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 119330
Brand : เทปน้ำหยดไทยธารา
Last Update : 30/03/2561 16:12 Preview : 5,523
รุ่นเทปแบน ระยะห่าง 10 เซนติเมตร ความยาว 500 เมตร ความหนา 0.24 มม.(9.5มิว) อัตราการไหล 1.7 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 119345
Brand : เทปน้ำหยดวันเวย์
Last Update : 31/03/2561 13:26 Preview : 3,731
รุ่นเทปแบน ระยะห่าง 20 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตรอัตราการไหล 1.8 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 119346
Brand : เทปน้ำหยดวันเวย์
Last Update : 31/03/2561 13:23 Preview : 7,418
รุ่นเทปแบน ระยะห่าง 30 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร อัตราการไหล 2.1 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 128777
Brand : เทปน้ำหยดวันเวย์
Last Update : 31/03/2561 13:31 Preview : 2,502
รุ่นเทปกลม ระยะห่าง 30 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร อัตราการไหล 3.0 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 128896
Brand : เทปน้ำหยดไทยธารา
Last Update : 30/03/2561 13:51 Preview : 7,200
รุ่นเทปกลม ระยะห่าง 60 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร อัตราการไหล 3.0 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 146704
Brand : เทปน้ำหยดไทยธารา
Last Update : 30/03/2561 16:14 Preview : 1,923
รุ่นเทปกลม ระยะห่าง 10 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร ความหนา 0.24 มม.(9.5มิว)
ID : 146705
Brand : ไทยธารา
Last Update : 30/03/2561 13:40 Preview : 2,002
รุ่นเทปกลม ระยะห่าง 20 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร ความหนา 0.24 มม.(9.5มิว) อัตราการไหล 3.0 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 146707
Brand : ไทยธารา
Last Update : 30/03/2561 13:43 Preview : 2,122
รุ่นเทปกลม ระยะห่าง 30 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร อัตราการไหล 3.0 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 161106
Brand : เทปน้ำหยดไส้เดือนทอง
Last Update : 31/03/2561 13:18 Preview : 1,149
รุ่นเทปกลม ระยะห่าง 10 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร อัตราการไหล 3.0 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 161107
Brand : เทปน้ำหยดไส้เดือนทอง
Last Update : 31/03/2561 13:16 Preview : 1,065
รุ่นเทปกลม ระยะห่าง 10 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร อัตราการไหล 3.0 ลิตร/จุด/ชั่วโมง
ID : 161108
Brand : เทปน้ำหยดไส้เดือนทอง
Last Update : 31/03/2561 10:50 Preview : 1,197
รุ่นเทปกลม ระยะห่าง 30 เซนติเมตร ความยาว 1,000 เมตร อัตราการไหล 3.0 ลิตร/จุด/ชั่วโมง