หากคุณเป็นร้านค้า และสนใจที่จะจำหน่าย ได้แก่ เทปน้ำหยด สายยางน้ำซึม สายยางเติมอากาศ และ รองเท้าบู๊ท ติดต่อมาได้

หากคุณเป็นร้านค้า และสนใจที่จะจำหน่าย สินค้าที่ผลิตโดยบริษัทเจริญภัทรพานิช ได้แก่ เทปน้ำหยด สายยางน้ำซึม สายยางเติมอากาศ และ รองเท้าบู๊ท สามารถติดต่อ เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายได้ที่ 084-465-4590, 084-465-5199, 084-465-4595 ***เงื่อนไข เป็นร้านค้าอุปกรณ์เกษตรและอุปกรณ์ประมงที่มีใบจดทะเบียนการค้า เท่านั้น 

ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ของเรา มีดังต่อไปนี้
เทปน้ำหยดไทยธารา เทปน้ำหยดไส้เดือนทอง เทปน้ำหยดวันเวย์ สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์ สายยางเติมอากาศ โอทูบับเบิ้ล อุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้ บับเบิ้ลสตาร์ แอร์ฟลอค บับเบิ้ลสติ๊ก รวมทั้ง รองเท้าบู๊ทการเกษตร รองเท้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เรดแอปเปิ้ล และ กูกาแรง

#ระบบเติมอากาศ #น้ำหยด 
#โอทูบับเบิ้ล #Floc #ฟล๊อค #EMS #Shrimp #ฟาร์มกุ้ง #ปลาคาร์ฟ #ปลาสวยงาม #เติมอากาศ #อีเอ็มเอส #สัตว์น้ำ #เวนจูรี่ #แอร์ฟลอค #แบ่งชั้นน้ำ#บับเบิ้ลสตาร์ #ปลานิล #กระชังปลา #ปลาแม่น้ำ #อนุบาลสัตว์น้ำ #ระบบน้ำ#ระบบเติมอากาศ