วัดเทปน้ำหยดกันเห็นๆ เทปน้ำหยดไทยธารา หนาจริง ตรงตามหน้าม้วน