ตัวอย่างวัยรุ่นขยันทำมาหากิน เลี้ยงปลากระชังเขื่อน เสริมอ๊อกใต้น้ำ เลี้ยงได้ตลอดทั้งปี จ.กาฬสินธุ์


ตัวอย่างวัยรุ่นขยันทำมาหากิน เลี้ยงปลากระชังเขื่อน เสริมอ๊อกใต้น้ำ เลี้ยงได้ตลอดทั้งปี โดย คุณสิโรธร ล่ามล่ะคร เกษตรกรประมง จ.กาฬสินธุ์ ขนาดกระชัง 5 x 5 เมตร ใช้แอร์ฟลอค2 ในการเติมอ๊อกใต้น้ำ 2ตัว / กระชัง ใช้ถังน้ำมันเบนซินต่อเข้ากับเครื่องยนต์ซุปเปอร์ชาร์จ