เลี้ยงทับทิมกระชังแม่น้ำ ใช้แอร์ฟลอค2 เพิ่มอ๊อก ลดการตาย โตไวสมใจ


คุณรุ่งโรจน์ ม่วงเผือก แห่งคุณรุ่งฟาร์ม เกษตรกรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแม่น้ำ ขนาด 30 ไร่ โดยใช้กระชังขนาด 6x6 เมตร น้ำลึก 1.5 เมตร มีทั้งหมด 50 กระชัง ที่นำเทคโนโลยี แอร์ฟลอค2 มาช่วยให้การเลี้ยงปลากระชัง มีประสิทธิภาพมากขึ้น