เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง บ่อสูตรเลี้ยงกุ้งบ่อดิน เน้นอ๊อก+เน้นแร่ธาตุ+ความใส่ใจ จ.ตรัง