ลงทุนอ๊อกใต้น้ำหลักหมื่น ป้องกันปลากระชังเสียหายได้หลักล้าน