รีวิวจากลูกค้าที่ใช้งานสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลเก่าที่ใช้มาเป็นครอปที่ 3 แล้ว จ.ระยอง