การใช้บับเบิ้ลสตาร์ในบ่ออนุบาลลูกกุ้ง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล


ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้ง ขนาดประมาณ 800 ตร.ม. ใช้บับเบิ้ลสตาร์ประมาณ 60 ตัว เปิดใช้งาน 24 ชม. ส่วนจำนวนหัวจะเพิ่มขึ้นตามอายุกุ้ง ถึงประมาณ 100 ตัว บ่อดินปู PE 100 % สอบถามเพิ่มเติม 085-958-9792, 084-465-4590, 084-465-5199 สินค้าระบบเติมอากาศ คุณภาพดีๆ ภายใต้แบรนด์ โอทูบับเบิ้ล ผลิตเองในประเทศไทยนะคะ ไม่ได้นำเข้าจากประเทศไหน ฝีมือคนไทยผลิตล้วนๆ คุณภาพดี เทคโนโลยีล้ำ ผสมผสานจากไทยและไต้หวัน #โอทูบับเบิ้ล #งานกุ้ง #อ๊อกใต้น้ำ #Shrimp #ฟาร์มกุ้ง #สายยางเติมอากาศยี่ห้อไหนดี #ปลาคาร์ฟ #aerationhose #เติมอากาศ #อีเอ็มเอส #สัตว์น้ำ #เวนจูรี่ #แอร์ฟลอค #แบ่งชั้นน้ำ #บับเบิ้ลสตาร์ #กระชังปลา #ปลาแม่น้ำ #อนุบาลสัตว์น้ำ #บับเบิ้ลสติ๊ก #สายยางเติมอากาศ #ประมง #เวนจูรี่ #แอร์ฟลอค #แบ่งชั้นน้ำ #บับเบิ้ลสตาร์ #ปลานิล #กระชังปลา #ปลาแม่น้ำ #อนุบาลสัตว์น้ำ #บับเบิลสติ๊ก #สายยางเติมอากาศ #กระโจม #ระบบเติมอากาศ #aeration #oxygen #เลี้ยงแล้วรวย #ชำกุ้ง #บำบัดน้ำเสีย