คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

            ด้วยความมุ่งมั่น ศรัทธา พร้อมทั้งประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารในสินค้าพลาสติก และยางมากกว่า 50 ปี

โดยธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายรองเท้า สินค้าที่บริษัทผลิต และจัดจำหน่ายในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลัก

1. รองเท้า ได้แก่ ยี่ห้อ Red Apple, Kugarang, Shu story เป็นต้น

2. ระบบน้ำสำหรับพืช ได้แก่ เทปน้ำหยดไทยธารา / ไส้เดือนทอง / วันเวย์ / สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์

3. ระบบเติมอากาศใต้น้ำ ได้แก่ สายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล อุปกรณ์ชุดเติมอากาศพร้อมใช้

   แผงเติมอากาศพร้อมใช้โอทูบับเบิ้ลพาแนล บับเบิ้ลสตาร์ เวนจูรี่ เป็นต้น

4.พลาสติก ได้แก่ พลาสติกสำหรับเกษตร บรรจุภัณฑ์พลาสติก

             ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จัก และใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งในและ ต่างประเทศ อาทิเช่น

เอเชีย : ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ UAE ซาอุดิอาระเบีย คูเวต กาต้าร์  โอมาน  เยเมน บาห์เรน

ยุโรป: เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์

อเมริกา :  เม็กซิโก กัวเตมาลา เป็นต้น

     เราคือใคร

      บริษัทที่สร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลทางการเกษตร รวมทั้งนวัตกรรมต่อยอดจากผลิตผลทางการเกษตร

     Vision

      เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมระบบการจัดการเกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร

      ระบบการจัดการระบบเติมอากาศสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น

     Mission

      - นอกจากเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพแล้ว เป็นผู้ให้ความรู้เทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับการเกษตรแก่เกษตรกรในสาขาต่างๆ

      - ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มสินค้านวัตกรรมต่อยอดจากผลิตผลทางการเกษตร

      - ขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

      - พัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล

      - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรม และจริยธรรม

คำแปลของกสิพันธารัต คือ

----------------------------

"ผู้ยินดีในพันธกิจแห่งการเกษตร"

----------------------------

expand_less