ไม่ต้องมีไฟฟ้าแต่อ๊อกใต้น้ำจัดเต็มได้ อ๊อกใต้น้ำระบบถังแก๊ส อ๊อกดี ไม่แพ้ใคร DO มากกว่า 6

1.เกษตรกรตรัง เลี้ยงกุ้งกล้าเปลี่ยนแปลง ทำบ่อพีอีใหม่ จัดระบบ เน้นอ๊อก เน้นความสะอาด กุ้งแข็งแรงโตไว...

         โกแอ๊ด สายชล หลีแคล้ว เกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  กล้าเปลี่ยนแปลง ทำบ่อพีอีใหม่ จัดระบบ เน้นอ๊อก เน้นความสะอาด กุ้งแข็งแรงโตไว ไม่เป็นตะคริว

      โกแอ๊ดเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงขนาด 2.5 ไร่ บ่อปู PE 100% เลี้ยงโดยการปล่อยตรง ลงกุ้งไซส์ 1 เซนติเมตร (PL12-15) ระดับน้ำที่เลี้ยงลึก 1.1-1.4 เมตร ขึ้นอยู่กับอายุของกุ้ง ตั้งแต่มาทำบ่อปู PE 100% ก็ใช้เริ่มใช้ระบบอ๊อกใต้น้ำโอทูบับเบิ้ลในบ่อเลี้ยงเลย และใช้มาโดยตลอด เพราะผลรับที่ได้เป็นที่น่าพอใจ อ๊อกดี ฟองละเอียด ทำให้กุ้งแข็งแรง โตไว ไม่เป็นตะคริว แถมกินอาหารเก่ง

      บ่อเลี้ยงของโกแอ๊ดเป็นบ่อขนาด 2.5 ไร่ วางใบพัดตีน้ำทั้งหมด 12 แขน วางกระจายบริเวณขอบบ่อไปจนเกือบถึงกลางบ่อเพื่อไล่เลน มีการติดตั้งอุปกรณ์ประดิษฐ์จากสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล ทั้งหมด 55 ตัว ที่สะพานยอรอบบ่อ และ ระหว่างแขนของใบพัดตีน้ำ ติดตั้ง โดยวางติดพื้นบ่อ และห่างจากขอบบ่อระยะ 1.5 เมตร โกแอ๊ดเปิดใช้ตั้งแต่วันแรกที่ลงกุ้ง

       โกแอ๊ดเปิดอุปกรณ์ประดิษฐ์จากสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลตลอด ยกเว้นช่วงเคลียร์พื้นบ่อ จะปิดเครื่องออโต้ฟีดและปิดปั๊มลมสำหรับสายยางโอทูบับเบิ้ลด้วย เพื่อเคลียร์พื้นบ่อ ให้รวมเลน แล้วจึงเปิดต่อ

      โกแอ๊ดวัดค่า DO ของน้ำบริเวณสะพานยอ มีค่า DO สูงถึง 8 กว่า โกแอ๊ดควบคุมให้ไม่ต่ำกว่า 5 ผลลัพธ์ของการเติมอกใต้น้ำเป็นที่พอใจอย่างมาก สำหรับใบพัดตีน้ำบ่อโกแอ๊ด จะเปิดให้หมุนเบาๆเพื่อทำให้เกิดกระแสน้ำเวียน ไม่ได้เปิดเร่งแรงมาก

   ฟาร์มโกแอ็ดไม่มีไฟฟ้า โกแอ็ดติดตั้งแก๊สใช้แทนไฟฟ้า ภายในฟาร์ม สำหรับปั้มลมแบบยูดีขนาด 4 นิ้ว เพื่อใช้กับอุปกรณ์ประดิษฐ์จากสายยางเติมอากาศ
โอทูบับเบิ้ล ทั้ง 55 ตัว จะพ่วงกับถังเก๊ส15กิโลกรัม จะใช้ได้ประมาณ 15 ชั่วโมง

ข้อมูลเบื้องต้น

 • บ่อเลี้ยงปู PE 100% ความหนา PE 0.2 มม. ขนาด 2.5 ไร่
 • ลงกุ้งแบบปล่อยตรง (PL14) 500,000 ตัว/บ่อ
 • ความหนาแน่นกุ้ง 200,000 ตัว / ไร่
 • เปิดสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลแบบประดิษฐ์เองตลอด ยกเว้นช่วงเคลียร์พื้นบ่อ
 • ถ่ายน้ำทุกวัน วันละประมาณ 10% และ ดูดเลน 3 - 5 ครั้งต่อวัน
 • ควบคุมบ่อด้วยสีน้ำเทียมสีฟ้า
 • ใช้สายยางเติมอากาศ ตั้งแต่วันแรกที่ลงกุ้ง

      โกแอ๊ดมีการเลี้ยงกุ้งแบบเน้นความสะอาด มีการก่ายน้ำทุกวัน ถ่ายน้ำออกประมาณ 10% ต่อวัน และมีการดูดเลน 3-5 ครั้งต่อวัน แล้วแต่ขี้เลนมากหรือน้อย

การทำความสะอาด

       ทำความสะอาดโดยการแช่สารละลายคลอรีนที่อัตราส่วนน้ำ400 ลิตร : คลอรีน 200 กรัม ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง นำมาขัดด้วยสก็อตไบร์ท และล้างให้สะอาด ตากแห้ง แล้วจึงนำกลับมาใช้งานดังเดิม

โกแอ็ดฝากข้อคิดสำหรับเพื่อนเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง...

"คิดจะเลี้ยงกุ้งต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนำนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ ถ้าไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถเลี้ยงกุ้งได้" 

2.เกษตรกรสิเกา บ่อดิน ก็ใช้ อ๊อกใต้น้ำ ลดเสี่ยง เลี้ยงดี

          ลุงชม เลี้ยงกุ้งในบ่อขนาด 6 ไร่ ปู PE ขอบบ่อ ลงกุ้งไซส์ PL 12 ใช้วิธีปล่อยตรง โดยเลี้ยงที่ระดับน้ำลึกประมาณ 1.5 เมตร ให้อาหารด้วยระบบออโต้ฟีด ใช้ปั๊มรูท 4 นิ้ว 10 แรง ใช้เป็นระบบแกีสทั้งหมด ในบ่อจะวางใบพัดตีน้ำ 16 แขน ใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ประดิษฐ์จากสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล โดยนำลงวางในบ่อประมาณ 70 หัว โดยจะเน้นตรงบริเวณแนวออโต้ฟีด รอบบ่อ และ มุมบ่อ

ลุงชมทำไมถึงมาใช้อ๊อกใต้น้ำ มันดีอย่างไร

         ลุงชมรู้จักสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลจากตอนไปเดินงานกุ้งตรัง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว (2557) ก่อนหน้านั้นจะใช้เป็นใบพัดตีน้ำอย่างเดียว ได้เห็นการสาธิตและข้อมูลแล้วเกิดมีความสนใจ ดูฟองละเอียด น่าจะช่วยเพิ่มอ๊อกดี เลยลองซื้อมาใช้ดู ใช้แล้วถูกใจมาก อ๊อกดีจริง ฟองละเอียด กุ้งแข็งแรง กินอาหารเก่ง และโตไว มีอัตรารอดสูงขึ้น

         ลุงชมแอบบอกว่า เคยแอบไปลองใช้ สายยางรูพรุน แบบเดียวกันของอีกเจ้าจากจีน แต่ใช้ครั้งเดียว ก็ไม่เอาแล้ว เพราะหักเปราะ แตกง่าย ตอนนี้ลุงชมรักเดียวใจเดียว กลับมาใช้แต่สายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล ลุงบอกว่า ทนทาน คุ้มจริง คุ้มเงิน ใช้ได้ 3 ครอปจึงจะเปลี่ยนสายใหม่

ข้อมูลการเลี้ยง

 • บ่อเลี้ยงบ่อดิน ขนาด 6 ไร่ - ปู PE ขอบบ่อ
 • เลี้ยงแบบปล่อยตรง
 • ลงกุ้งไซส์ PL 12 1,000,000 ตัว / บ่อ
 • ความหนาแน่น ประมาณ 170,000 ตัว ต่อไร่
 • ระบบเติมอากาศใช้ใบพัดตีน้ำ ควบคู่กับอ๊อกใต้น้ำโอทูบับเบิ้ล ใช้อ๊อกใต้น้ำประดิษฐ์ 70 หัว ต่อ ปั๊มรูท 4 นิ้ว 10 แรง โดยเปิดตั้งแต่ 4โมงเย็น - 10 โมงเช้า หลังจากนั้นปิดเพื่อพักปั๊มรูท
 • ทำความสะอาดโดยเอามีดขูดไปตามแนวสายยาง

วิธีการติดตั้ง

          การติดตั้งระบบสายยางเติมอากาศของโอทูบับเบิ้ลนั้น ลุงชมจะนำไปวางในบ่อตั้งแต่ลงกุ้งวันแรก โดยจะนำตัว สายยางมาประดิษฐ์เองด้วยการตัดสายยางเติมอากาศยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ไว้กับตัวถ่วงหกแฉก โดยลุงชมจะเน้นวางที่แนวออโต้ฟีด ประมาณ 20 หัว วางบริเวณมุมบ่อและขอบบ่ออีกประมาณ 50 หัว ลุงชมจะใช้วิธีเปิดระบบเติมอ๊อกใต้น้ำ วันละ 19 - 20 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็น - 10 โมงเช้า โดยประมาณ) ช่วงหลัง 10 โมงลงไปที่ไม่เปิดอ๊อกใต้น้ำ เพราะพักเครื่องปั้มลมรูท สำหรับใบพัดตีน้ำนั้นจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดสลับ กลางวัน จะเปิด 8 แขน กลางคืน เปิด 16 แขน แต่ใบพัดตีน้ำ ช่วงกุ้งเล็กก็จะไม่เปิด รอบจัด บ่อของลุงชมไม่มีไฟฟ้า ลุงชมก็ดัดแปลงปั้มลมติดตั้งกับถังแก๊ส ใช้มาแบบนี้ 3 ปีแล้ว รู้สึกถูกใจ ใช่เลย

การดูแลรักษา

         การดูแลรักษาตัวสายยางเติมอากาศนั้น ลุงชมจะใช้วิธีทำความสะอาดโดยการใช้มีดลงตามแนวสายยางเบาๆ โดยระหว่างการขัดนั้นก็จะเปิดลมช่วยเพื่อไม่ให้สิ่งที่อุดตันย้อนกลับเข้าไปอีก ความถี่นั้นขึ้นอยู่สภาพน้ำ ถ้าน้ำโปร่งก็จะทำความสะอาด อาทิตย์ละครั้ง น้ำขุ่นหน่อยก็ 3 วันก็ขัดครั้ง

ท้ายนี้ลุงชมอยากฝากข้อคิดดีๆให้เพื่อนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง

        สุดท้ายนี้ลุงชมอยากจะฝากถึงชาวเลี้ยงกุ้งท่านอื่นๆว่า การเลี้ยงกุ้งนั้นเป็นการลงทุนที่สูงและมีความเสี่ยงการใช้ระบบเติมอากาศใต้น้ำในบ่อกุ้งนั้นเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นไปได้ จึงอยากแนะนำให้ลองมาใช้กันดู ผลที่ได้กลับคืนมารับรองไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนและอยากจะให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จกันทุกคน