"เวนจูรี่" แบบ 2 IN 1 "ได้ทั้งน้ำใหม่ และได้ทั้งอ๊อก"

โดย.. คุณจั๊กจั่น  อ่าวค้อฟาร์ม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

คุณจั๊กจั่น ลูกสาวจ่าทุย เจ้าของอ่าวค้อฟาร์ม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตนเองได้เริ่มต้นการเลี้ยงกุ้งจากการเป็นเด็กฝึกงานที่ฟาร์ม พอเรียนจบ ก็เข้ามาดูแลการเลี้ยงกุ้งอย่างเต็มตัว แล้วได้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง จากเดิมเป็นการเลี้ยงทุกบ่อจะไม่มีบ่อพักน้ำเลย มาเป็นระบบการเลี้ยงโดยการแนะนำ และการให้คำปรึกษา จากพี่ ๆ เซลล์อาหาร ได้ปรับอุปกรณ์จากที่เคยใช้ในบ่ออยู่ 4 บ่อเลี้ยงมาเหลือเพียงแค่ 1 บ่อเลี้ยง เพื่อจะได้ลงกุ้งได้หนาแน่นมากขึ้นคุณจั๊กจั่นได้มองหาว่า อะไรที่จะสามารถเพิ่มออกซิเจนได้คุณจั๊กจั่นได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ภูเก็ต และเห็นตัวเวนจูรี่ที่ใช้งานกับเพียวอ๊อกในการเติมออกซิเจน แพ็คกุ้งพ่อแม่พันธุ์ส่งต่างประเทศ จากการแนะนำของพี่ๆ ที่ฟาร์มนั้น เลยทราบว่าเวนจูรี่สามารถทำให้ออกซิเจนสูง เลยได้มาเลือกใช้เวนจูรี่ขนาด 1 นิ้ว เพราะได้ทั้งออกซิเจน เป็นการเอาน้ำใหม่เข้าบ่อด้วย

ข้อมูลการเลี้ยง

1. บ่อขนาด 4 – 7 ไร่
2. ปล่อยตรง  ขนาด PL12 จำนวน 300,000 ตัว
3. ความลึกน้ำ 1.5 เมตร น้ำลึกสุด 1.7 เมตร
4. ความลึกบ่อลึก 2.2 เมตร
5. ใช้เวนจูรี่ขนาด 1 นิ้ว 180 แท่ง ตั้งเป็นแถวละ 6 ตัว
6. ใช้ปั๊มซับเมอร์ส 5 ตัว โดยที่ซับเมอร์ส 1 ตัว ใช้เวนจูรี่ 1 นิ้ว 36 ตัว
7. เปิดใช้งานตอนกลางคืน 6 โมงเย็น - โมงเช้า

ที่ฟาร์มมีการจัดการน้ำโดยดึงน้ำจากบ่อน้ำธรรมชาติ และมีจุดใส่ด่างทับทิบ 1 จุด ก่อนเข้าบ่อพักที่ 1 และน้ำจะถูกดึงมาบ่อพักที่ 2 ก็จะมีจุดใส่ด่างดับทิมอีก 1 จุด และจุดสุดท้ายจะมีใส่ด่างทับทิม อีก 1 ทั้งก่อนจะดูดน้ำไปทรีตคลอรีน บ่อพักที่ 3 และลงไปสู่บ่อน้ำพร้อมใช้งาน

ข้อดีของเวนจูรี่

1. ออกซิเจนสูงขึ้น 2. เอาน้ำใหม่เข้าบ่อได้

ฝากถึงเกษตรกร
การเลี้ยงกุ้งไม่ตายตัว แต่เราดู และฟัง ต้องเอามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเราด้วยเมื่อเราเลี้ยงได้อยู่แล้วให้คงระบบของตัวเองไว้ ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น ไม่เลียนแบบคนอื่นทั้งหมด