คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

รดน้ำต้นไม้

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์ ความยาว 7.5 เมตร

  สายยางน้ำซึม สามารถใช้สำหรับการจัดสวนแนวตั้งและแนวราบได้ เช่น บ้าน ออฟฟิศ หรือสวนสาธารณะ แม้กระทั่งสวนบนตึกระฟ้า

  สายยางน้ำซึมสามารถวางบนดินและใต้ดินได้เพราะสายยางน้ำซึมนี้มีรูพรุนโดยรอบ ที่จะให้น้ำออกโดยทั่วสม่ำเสมอของสาย

  พืชจึงได้รับน้ำถึงรากและทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีโดยลดการเกิดวัชพืชและลดการสูญเสียแร่ธาตุจากการชะหน้าดิน

  สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์จะช่วยทำให้สวนของคุณสวยงามและออกดอกออกผลดีขึ้น แต่ใช้ปริมาณน้ำลดลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  400 บาท
 2. สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์ ความยาว 15 เมตร

  สายยางน้ำซึม สามารถใช้สำหรับการจัดสวนแนวตั้งและแนวราบได้ เช่น บ้าน ออฟฟิศ หรือสวนสาธารณะ แม้กระทั่งสวนบนตึกระฟ้า สายยางน้ำซึมสามารถวางบนดินและใต้ดินได้เพราะสายยางน้ำซึมนี้มีรูพรุนโดยรอบ ที่จะให้น้ำออกโดยทั่วสม่ำเสมอของสาย พืชจึงได้รับน้ำถึงรากและทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีโดยลดการเกิดวัชพืชและลดการสูญเสียแร่ธาตุจากการชะหน้าดิน สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์จะช่วยทำให้สวนของคุณสวยงามและออกดอกออกผลดีขึ้น แต่ใช้ปริมาณน้ำลดลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  750 บาท
 3. สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์ ความยาว 50 เมตร

  สายยางน้ำซึม สามารถใช้สำหรับการจัดสวนแนวตั้งและแนวราบได้ เช่น บ้าน ออฟฟิศ หรือสวนสาธารณะ แม้กระทั่งสวนบนตึกระฟ้า สายยางน้ำซึมสามารถวางบนดินและใต้ดินได้เพราะสายยางน้ำซึมนี้มีรูพรุนโดยรอบ ที่จะให้น้ำออกโดยทั่วสม่ำเสมอของสาย พืชจึงได้รับน้ำถึงรากและทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีโดยลดการเกิดวัชพืชและลดการสูญเสียแร่ธาตุจากการชะหน้าดิน สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์จะช่วยทำให้สวนของคุณสวยงามและออกดอกออกผลดีขึ้น แต่ใช้ปริมาณน้ำลดลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  2,400 บาท
 4. สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์ ความยาว 100 เมตร

  สายยางน้ำซึม สามารถใช้สำหรับการจัดสวนแนวตั้งและแนวราบได้ เช่น บ้าน ออฟฟิศ หรือสวนสาธารณะ แม้กระทั่งสวนบนตึกระฟ้า สายยางน้ำซึมสามารถวางบนดินและใต้ดินได้เพราะสายยางน้ำซึมนี้มีรูพรุนโดยรอบ ที่จะให้น้ำออกโดยทั่วสม่ำเสมอของสาย พืชจึงได้รับน้ำถึงรากและทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีโดยลดการเกิดวัชพืชและลดการสูญเสียแร่ธาตุจากการชะหน้าดิน สายยางน้ำซึมเรนฟอเรสท์จะช่วยทำให้สวนของคุณสวยงามและออกดอกออกผลดีขึ้น แต่ใช้ปริมาณน้ำลดลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  4,500 บาท
 5. ข้อต่อจุกอุดปลายสายยาง ขนาด 4 หุน (1/2")

  รายละเอียด
  • ข้อต่อจุกอุดปลายสายยางน้ำซึม ขนาด 16มม.

  การใช้งาน

  เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอุดปลายสายยางน้ำซึม ติดตั้งง่ายๆ เพียงต่อจุกอุดปลายเข้ากับสายยางน้ำซึมโดยใช้กันอย่างแพร่หลายในสวนชลประทาน, ระเบียงรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  30 บาท
 6. ข้อต่องอ 90 องศา ขนาด 4 หุน (1/2") บรรจุแพ็คละ 10 ตัว

  รายละเอียดสินค้า 

  • ข้อต่องอ 90 องศา ขนาด 4 หุน หรือ 16มม.

  เป็นอุปกรณ์ช่วยต่อสายยางน้ำซึม หรือซ่อมสายยางน้ำซึม ติดตั้งง่ายๆเพียงต่อสายยางเข้ากับปลายข้อต่อตรงทั้งสองด้าน ใช้กันอย่างแพร่หลายในสวนชลประทาน, ระเบียงรดน้ำต้นไม้, ล้างรถ ฯลฯ.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  60 บาท
 7. ข้อต่อตรง ขนาด 4 หุน (1/2") บรรจุแพ็คละ 10 ตัว

  รายละเอียดสินค้า 

  • ข้อต่อตรง ขนาด 4 หุน หรือ 16 มม.

  การใช้งาน

  เป็นอุปกรณ์ช่วยต่อสายยางน้ำซึม หรือซ่อมสายยางน้ำซึม ติดตั้งง่ายๆเพียงต่อสายยางเข้ากับปลายข้อต่อตรงทั้งสองด้าน ใช้กันอย่างแพร่หลายในสวนชลประทาน, ระเบียงรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  60 บาท
 8. ข้อต่อสามทาง ขนาด 4 หุน (1/2") บรรจุแพ็คละ 10 ตัว

  รายละเอียดสินค้า

  • ข้อต่อสามทาง ขนาด 4 หุน หรือ 16 มม.

  การใช้งาน

  เป็นอุปกรณ์ช่วยต่อสายยางน้ำซึม หรือซ่อมสายยางน้ำซึม ติดตั้งง่ายๆเพียงต่อสายยางเข้ากับปลายข้อต่อตรงทั้งสองด้าน ใช้กันอย่างแพร่หลายในสวนชลประทาน, ระเบียงรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  60 บาท
 9. ข้อต่อก๊อกน้ำ พร้อมหัวจุกสวมก๊อก ขนาด 4 หุน (1/2")

  รายละเอียดสินค้า

  • ข้อต่อก๊อกน้ำ พร้อมหัวจุกสวมก๊อก ขนาด 4 หุน (1/2")
  • วัสดุพลาสติก ABS

  การใช้งาน

  เป็นอุปกรณ์ช่วยต่อสายยางน้ำซึมกับก๊อกน้ำทำจากพลาสติก ABS ใส่ได้กับหัวก๊อกน้ำมีลักษณะเป็นเกลียว ติดตั้งง่ายๆเพียงหมุดเกลียวเข้ากับตัวก๊อกน้ำใช้กันอย่างแพร่หลายในสวนชลประทาน, ระเบียงรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  75 บาท
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less