คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

- บริษัทจะทำการยืนยันการจัดส่งสินค้าแก่ท่านเมื่อท่านได้ทำการชำระเงิน และทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย
- การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ยืนยันการจัดส่ง สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าทุกพื้นที่ภายในประเทศ
- บริษัทจะจัดส่งสินค้าในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัทฯและขนส่ง)
- ระยะเวลาจัดส่ง 3-5วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ตอบกลับคำสั่งซื้อแล้ว ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง
- ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าสั่งผลิต โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

expand_less