คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

บริษัท กสิพันธารัต จำกัด

ด้วยความมุ่งมั่น ศรัทธา พร้อมทั้งประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารในสินค้าพลาสติก และยางมากกว่า 50 ปี โดยธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายรองเท้า สินค้าที่บริษัทผลิต และจัดจำหน่ายในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆ ดังนี้

  • ระบบให้น้ำสำหรับพืช

  • ระบบเติมอากาศใต้น้ำ

  • รองเท้า

  • พลาสติกเกษตร

สาระน่ารู้

knowledge
ดูทั้งหมด

เกษตรกรจังหวัดสตูลเลือกใช้การเติมอากาศจากสายยางโอทูบับเบิ้ลในบ่ออนุบาล
เกษตรกรท่านนี้ มีบ่ออนุบาล 2 แบบ คือ 
1. บ่ออนุบาลแบบใช้อุปกรณืเติมอากาศแอร์ฟลอค2 และเสริมด้วยใบพัดตีน้ำ
2.บ่ออนุบาลที่เติมอากาศด้วยแผงเติมอากาศ ประดิษฐ์จากสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลเพียงอย่างเดียว (ไม่ใช้ใบพัดตีน้ำ) 

อ่านต่อ

เกษตรกรจังหวัดสตูลเลือกใช้การเติมอากาศจากสายยางโอทูบับเบิ้ลในบ่ออนุบาล
เกษตรกรท่านนี้ มีบ่ออนุบาล 2 แบบ คือ 
1. บ่ออนุบาลแบบใช้อุปกรณืเติมอากาศแอร์ฟลอค2 และเสริมด้วยใบพัดตีน้ำ
2.บ่ออนุบาลที่เติมอากาศด้วยแผงเติมอากาศ ประดิษฐ์จากสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลเพียงอย่างเดียว (ไม่ใช้ใบพัดตีน้ำ) 

อ่านต่อ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตราด เลี้ยงอนุบาลในถังน๊อคดาวน์ ก่อนย้ายลงบ่อเลี้ยง ถังน๊อคดาวน์
ขนาดที่ใช้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร ความลึกน้ำ 1.2 เมตร ปริมาณน้ำ 400 ตัน
ลงกุ้งประมาณ 2 ล้านตัว ต่อ ถังน๊อคดาวน์ จะใช้แผงเติมอากาศจากท่อพีวีซีพันด้วยสายยางโอทูบับเบิ้ล
ความยาวแผงละ 4 เมตร ฐานของแผงสูงประมาณ 10 เซนติเมตร จำนวน 60 แผง แผงเติมอากาศจะเปิดตลอด
24 ชั่วโมง ให้อากาศตั้งแต่วันแรกที่ลงกุ้ง แผงหนึ่งแผงจะมีสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล จำนวน 6 เมตร จะใช้
ปั้มยูดี 6 นิ้ว มอเตอร์ 15 แรงม้า
ขับพ่วง 2 บ่ออนุบาล

อ่านต่อ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตราด เลี้ยงอนุบาลในถังน๊อคดาวน์ ก่อนย้ายลงบ่อเลี้ยง ถังน๊อคดาวน์
ขนาดที่ใช้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร ความลึกน้ำ 1.2 เมตร ปริมาณน้ำ 400 ตัน
ลงกุ้งประมาณ 2 ล้านตัว ต่อ ถังน๊อคดาวน์ จะใช้แผงเติมอากาศจากท่อพีวีซีพันด้วยสายยางโอทูบับเบิ้ล
ความยาวแผงละ 4 เมตร ฐานของแผงสูงประมาณ 10 เซนติเมตร จำนวน 60 แผง แผงเติมอากาศจะเปิดตลอด
24 ชั่วโมง ให้อากาศตั้งแต่วันแรกที่ลงกุ้ง แผงหนึ่งแผงจะมีสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล จำนวน 6 เมตร จะใช้
ปั้มยูดี 6 นิ้ว มอเตอร์ 15 แรงม้า
ขับพ่วง 2 บ่ออนุบาล

อ่านต่อ

.

expand_less