บ่อดินเสริมอ๊อกด้วยแผงเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล

ใช้แล้ว กุ้งลอกคราบดี โตเร็ว

          เดิมก่อนที่ช่างบัด หรือ คุณพงศ์ภีระ พงศ์สินชินภัทร ได้เป็นช่างซ่อมรถยนต์มาก่อนที่จะมายึดอาชีพเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลัก ช่วงแรกที่เลี้ยงกุ้งใช้แต่ใบพัดอย่างเดียว ออกซิเจนไม่พอ จึงปล่อยกุ้งแบบเบาบาง ผลผลิตไม่มากนัก จึงเริ่มมาศึกษาว่าทำอย่างไรจะให้เลี้ยงได้ดีขึ้น 

          ช่างบัดได้สังเกตุเห็นว่าถ้าจะทำให้เลี้ยงดีขึ้นมีปัจจัยที่สำคัญคือ ต้องทำคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ต้องเสริมอ๊อกใต้น้ำ จึงค้นหาศึกษาจากอินเตอร์เน็ตและพบข้อมูลสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล จึงได้สั่งแผงเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลขนาดใหญ่ 165 x 70 ซม. มาลองใช้เปรียบเทียบกับที่เคยใช้ใบพัดตีน้ำอย่างเดียว

          ผลปรากฎว่าเสริมอ๊อกใต้น้ำแล้วทำให้ปล่อยกุ้งมากขึ้นอีก 80,000 ตัว สามารถจับกุ้งได้มากขึ้นเป็น 7.5 ตันจากเดิมได้ 5.5 ตันเมื่อใช้แต่ใบพัดตีน้ำ

          สิ่งที่ต่างไปสำหรับเรื่องพลังงาน ทางฟาร์มไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงจึงใช้เครื่องน้ำมันเป็นการให้พลังงาน เมื่อก่อนต้องเปิดใบพัดตีน้ำตลอดเวลา เปลืองค่าน้ำมันมาก ค่าน้ำมันตั้งแต่เริ่มจนจบครอป 80 วัน อยู่ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทต่อครอป เป็นค่าใช้จ่ายสูงมาก

         ตั้งแต่ติดตั้งใช้แผงโอทูบับเบิ้ลขนาดใหญ่ 18 แผง และแอร์ฟลอคจัมโบ้ 1 ตัว มาใช้โดยพ่วงกับปั๊มลมซุปเปอร์ชาร์จ 2 นิ้ว 3 แรง 2 ตัว ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ครอปที่เลี้ยง 80 วันเท่ากัน เปิดใช้แผงตลอด 24 ชั่วโมง และปิดใบพัดตีน้ำช่วงกลางวัน เปิดเฉพาะช่วงกลางคืน ค่าน้ำมันเครื่องลดลงเหลือ 40,000 ถึง 50,000 บาทเท่านั้น

          จากข้อมูลที่เก็บ ทำให้รู้ว่าการเสริมออกไปน้ำด้วยแผงเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าพลังงานได้มาก ผลลัพธ์ทางตรงที่รู้สึกพอใจมาก คือ ทำให้ลงกุ้งได้หนาแน่น กุ้งโตไว ลอกคราบดี เพิ่มผลผลิต ต่อครอปได้ดี

ข้อมูลการเลี้ยง

  • บ่อดิน ขนาด 90 x 75 เมตร (4 ไร่) ลึก 1.5 เมตร
  • ปล่อยกุ้งไร่ละ 100,000 - 120,000 ตัว มีใบพัดทั้งหมด 8 แขน เปิดใช้เฉพาะช่วงกลางคืน
  • แผงเติมอากาศ 165 x 70 ซม. 18 แผง และแอร์ฟลอคจัมโบ้ 1 ตัว
  • ป็มซุปเปอร์ชาร์จ 2 นิ้ว 3 แรง 2 ตัว
  • เปิดใช้งานตลอด 24 ชม.จนจบครอป
  • เลี้ยงทั้งหมด 80 วัน ได้ไซส์ 30 - 40 ตัว อ๊อกใต้น้ำ + ใบพัดตีน้ำ ค่าน้ำมันต่อครอป 40,000 - 50,000 บาท
  • ใช้ PVC เสริมขาแผงให้สูงขึ้นจากพื้นดิน 50 - 60 ซม

อยากฝากอะไรถึงสมาชิกเกษตรกร...

ถ้าเลี้ยงแล้วไม่สำเร็จ และไม่ได้กำไร และยังไม่กล้ายอมรับอะไรใหม่ จะประสบผลสำเร็จ และได้กำไรได้อย่างไร อยากให้กษตรกรทุกๆท่านกล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเปิดใจศึกษาสิ่งใหม่ๆ กล้ายอมรับอะไรใหม่ และกล้าลงทุนในเทคโนโลยี