คุณรุ่งฟาร์ม เลี้ยงทัมทัมกระชังแม่น้ำ 

ใช้แอร์ฟลอค2 เพิ่มอ๊อก ลดการตาย โตสมใจ 

          ปลาทับทิม หรือ ปลานิลแดง เป็นปลาที่ผสมข้ามพันธุระหว่างปลานิลและปลาหมอเทศมีสีแดงอ่อน เป็นปลาที่สามารถเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจได้เนื่องจากปลาทับทิมป็นปลาเนื้อที่มีคุณภาพสูง รสชาติดี และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ลูกพันธุ์ปลาทับทิมยังมีราคาไม่แพงและสามารถหาซื้อลูกปลาทับทิมมาเลี้ยงได้ไม่ยาก จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงเขตภาคกลาง

"การจะเลี้ยงปลาทับทิมให้ได้คุณภาพ และกำไรงามต้องอยู่ที่การดูแล การให้อาหารเหมาะสมและการให้ออกซิเจนต้องเพียงพอ"

          ออกซิเจนเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญของการเลี้ยงปลากระชังปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมากกว่า 5 เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สัตว์อยู่สบาย คือ สภาวะดังกล่าวปลาจะกินอาหารได้มากขึ้นนำประโยชน์จากอาหารไปใช้ได้สูงสุด การเจริญเติบโตเร็วขึ้น อัตราการรอดตายสูงขึ้น ลดปัญหาปลาตายระหว่างการเลี้ยง

          ถ้าหากออกซิเจนอยู่ในระดับที่เพียงพอ เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้หนาแน่นขึ้น หากปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำจะส่งผลกระทบให้ปลาเกิดความเครียด การกินอาหารลดลง ส่งผลให้การเจริญเติบโตของปลาลดลงตามมาด้วย

          คุณรุ่งโรจน์เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังมากว่า 5-6 ปีแล้ว มีทั้งกระชังปลาอนุบาล และกระชังปลาเนื้อ แรกเริ่มเดิมทีคุณรุ่งโรจน์ เพิ่มออกซิเจนโดยการใช้หัวทรายควบคู่กับใบพัดตีน้ำ แต่ค่าออกซิเจนจากหัวทรายที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเปลี่ยนจากหัวทรายมาใช้ชุดเดิมอากาศสำเร็จรูป "แอร์ฟลอค2" เป็นเวลา 1 ปีแล้วผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจมาก ปัญหาการตายลดลง

รูปแบบการเลี้ยง

          คุณรุ่งโรจน์เลี้ยงปลาทับทิมกระชังในบ่อขุดทรายเก่าขนาด 30 ไร่ โดยใช้กระชังขนาด 6x6 เมตร น้ำลึก 1.5 เมตร มีทั้งหมด 50 กระชัง

         การอนุบาลปลาของคุณรุ่งโรจน์เริ่มจากการนำปลาใบมะขามมาอนุบาลให้ได้ขนาดปลารุ่น 40-50 กรัม/ตัว เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรไปเลี้ยงเป็นปลาเนื้อต่อ

         นอกจากนี้ คุณรุ่งฟาร์มมีเลี้ยงปลาเนื้อเองด้วย โดยนำปลาที่อนุบาลแล้วมาเลี้ยงในกระชัง กระชังละ 10.000 ตัว โดยเป็นระยะเวลา 2 เดือนถึง 2 เดือนครึ่ง จึงจะจับขาย

การติดตั้งระบบ "แอร์ฟลอค2 บาย โอทูบับเบิ้ล"

          ติดตั้งแอร์ฟลอค2 จะติดตั้งกระชังละ 1 ตัว โดยติดตั้งที่ความลึก 1.5 เมตร โดยใช้ปั๊มซุปเปอร์ซาร์จ 1 แรง พ่วงกันทั้ง 20 กระชัง โดยทุกๆวันจะเปิดตั้งแต่เวลาพลบค่ำ ประมาณ 19.00 น. ถึงช่วงเช้า 7.00 น. เพราะเป็นช่วงที่อ๊อกต่ำ นอกจากนี้ในวันที่ฟ้าปิด ฝนตก สภาพอากาศไม่ดี จะเปิดแอร์ฟลอค2 เพื่อให้ออกชิเจนละลายในน้ำเพียงพอสำหรับปลา

ผลการใช้ชุดเติมอากาศสำเร็จรูป "แอร์ฟลอค2"

          ฟองของสายยางเติมอากาศโอทูบับบิ้ลจะละเอียดกว่าหัวทรายธรรมดาทั่วไปค่า DO ที่ได้จึงเยอะกว่า ทำให้ปลาไม่ลอยหัว กินอาหารได้ดีขึ้น เจริญเติบโต และแข็งแรงดีขึ้น และลดอัตราการตายในน้ำนิ่งได้มากขึ้น

ฝากอะไรถึงเกษตรกร

          อยากให้เกษตรกรที่ใช้หัวทรายได้ลองเสีปลี่ยนมาใช้ สายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ล เพราะค่าออกซิเจนจากสายยางเติมอากาศสูงกว่า ทำให้ระบบการย่อยอาหารของปลาดีขึ้น ปลากินอาหารได้มากขึ้น การเจริญเติบโตดีกว่า ปลาไม่เครียด และช่วยลดอัตราการตายได้มากกว่าการใช้หัวทรายทั่วไป