บ่อเล็ก จัดการง่ายกว่า ถ่ายน้ำ 100% เหมือนรีเซ็ตเชื้อ เริ่มต้น 0

พี่พันกวี เป็นวิศวกรโยธา ทำงานในกรุงเทพ แต่ลาออกกลับมาอยู่ที่ชุมพร เพราะคุณแม่มีอายุมากแล้ว จึงอยากมาดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วงแรกที่กลับมาก็ได้เลี้ยงหอยหวาน หวังที่ส่งออกต่างประเทศ แต่ก็พบอุปสรรคไม่สามารถที่ส่งออกตามที่คิดไว้ได้ จึงขาดทุน และหลังจากนั้น พี่พันกวีก็ได้ไปพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชักชวนให้ลองเลี้ยงเพรียงทราย จากเลี้ยงทดลองจนเป็นอาชีพที่มั่นคง ผ่านไปประมาณ 7 ปี ยอดขายเพรียงทรายลดลง จึงลองหันมาทำอาชีพเลี้ยงกุ้งเพิ่มเติม เพราะว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจดีพี่พันกวีลงมือทำบ่อเอง โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี ในการก่อสร้าง ทำเป็นบ่อเลี้ยงขนาดเล็กพื้นที่ ประมาณ 2 งาน ติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศพร้อมใช้ แผงเติมอากาศ “โอทูบับเบิ้ล” ขนาด 165 x 70 เซนติเมตร จำนวน 40 แผง วางรอบๆ ในบ่อ เปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และได้ใช้ปั๊มรูทโบลเวอร์ ขนาด 4 นิ้ว มอเตอร์ 10 แรง 1 ตัว พร้อมติดตั้งถังพักลม ขนาด 1,000 ลิตร นอกจากนี้ พี่พันกวียังกล่าวว่า แผงเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลยังสามารถช่วยทำความสะอาดเหงือกกุ้ง เพราะกุ้งไม่สามารถทำความสะอาดทำเหงือกได้ด้วยตนเองฟองอากาศเล็กๆ จะช่วยทำให้ตะกอนออกจากเหงือกของกุ้งได้ ทำให้พื้นที่ของเหงือกกุ้ง ได้สัมผัสกับน้ำได้อย่างเต็มที่ กุ้งก็จะสามารถรับออกซิเจนได้เต็มที่ กุ้งเจริญเติบโตได้ดี โตเร็ว

“เหตุผลที่พี่พันกวีทำบ่อเลี้ยงเป็นบ่อขนาดเล็ก เพราะสามารถควบคุมการทำงาน และจัดการเชื้อได้ง่ายกว่าบ่อใหญ่”

พี่พันกวี ได้ยกตัวอย่างบ่อเลี้ยงว่า ถ้าในบ่อเลี้ยงมีเชื้อตั้งต้น 500 ล้านตัว หากบ่อใหญ่ได้มีถ่ายน้ำออก 50% ในบ่อ ก็จะเหลือเชื้อ 250 ล้านตัว แต่หากเป็นบ่อเล็กการถ่ายออกหมด 100% เชื้อตั้งต้นกลายเป็น 1 ใหม่ทันที โดยบ่อเล็กที่เปลี่ยนถ่าย 100% ใช้ปริมาณ
การเปลี่ยนถ่ายน้ำน้อยกว่าบ่อใหญ่ที่ถ่าย 50% บ่อเล็กจะมีโอกาสกุ้งป่วยน้อยกว่าบ่อใหญ่ นี้คือที่มาของการจัดการที่ง่ายกว่า แค่นั้นเอง แต่ถ้าบ่อเล็กไม่มีการถ่ายน้ำเลย กุ้งก็จะเสียหายกว่าบ่อใหญ่ เพราะไม่มีสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นช่วย

 • ข้อมูลบ่อเลี้ยง
 1. ขนาดบ่อเลี้ยงประมาณ 2 งาน จำนวน 3 บ่อ
 2. เป็นบ่อ PE 100%
 3. ความหนาแน่น 120,000 ตัว/บ่อ
 4. ความกว้างของบ่อ ก้นบ่อกว้าง 330 ตารางเมตร ปากบ่อกว้าง 750 ตารางเมตร
 5. เลี้ยงในระดับน้ำลึก 1.70 เมตร
 6. ใช้ปั๊มรูทโบลเวอร์ ขนาด 4 นิ้ว มอเตอร์ 10 แรง 1 ตัว
 7. ใช้แผงเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลขนาด 165x70 เซนติเมตร จำนวน 40 แผง
 8. เปิดใช้งานแผงเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลตลอด 24 ชั่วโมง
 9. ใช้ใบพัดตีน้ำช่วยในการรวมเลน

ในฟาร์มมีบ่อพักน้ำ 3 บ่อ บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 เป็นบ่อที่รับน้ำมาจากทะเล จะทรีตน้ำด้วยการเติมคลอรีน และตีใบพัดเป็นเวลา 24-48 ชม. รอให้น้ำตกตะกอน หลังจากน้ำตกตะกอนหมดแล้ว จะถูกถ่ายเข้ามายังบ่อพร้อมใช้ ในการตกตะกอน เราจะไม่ใช้การกรองน้ำ แต่จะให้น้ำตกตะกอนเอง ตลอดการเลี้ยงกุ้งมีการเปลี่ยนแปลงถ่ายน้ำทุกวัน ถ่ายน้ำในบ่อเลี้ยงมากหรือน้อยพี่พันกวีจะดูจากสภาพของน้ำ และกุ้งเป็นหลัก โดยการเช็คค่าแอมโมเนีย 2-3 ค่าอัลคาไลน์ 150 pH และค่าไนไตรท์ไม่เกิน 1 pH

 • เทคนิคการต่อถังพักลม

ในฟาร์มพี่พันกวีใช้ปั้มรูทโบลเวอร์ขนาด 4 นิ้ว มอเตอร์ 10 แรง จำนวน 3 ตัว ถังพักลม 1 ตัว/1 บ่อ แต่ละตัวติดตั้งถังพักลมแยกกัน มีขนาดตั้งแต่ ขนาด 500 ลิตร 800 ลิตร และขนาด 1,000 ลิตร ถังขนาดเล็กจะใช้กับบ่อเลี้ยง ที่เดินท่อลมระยะใกล้ส่วนถังใหญ่จะใช้กับบ่อเลี้ยงที่เดินท่อลมระยะไกล ถังพักลมเป็นตัวจัดระเบียบให้ลมไหลด้เร็วขึ้น ทำให้ปั๊มทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นปั๊มทำงานไม่หนัก ช่วยในการประหยัดค่าไฟ

“ พี่พันกวีกล่าวว่า นอกจากจะมีข้อมูลการเลี้ยงกุ้งทั้งหมดแล้วก็ต้องลงมือทำ หากทำแล้วยังไม่ถูก เราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงและแก้ไขไปตามหน้างาน ”